I. Időpont  2015. január 27. 14 óra.
Napirendi pontok

1. A 2014. évi költségvetés főbb számainak elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok.
Az előterjesztéseket a bizottságok véleményezik.

II. Időpont: 2015. február 24.  14 óra.
Napirendi pontok:

1. A 2015.évi költségvetési rendelet elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok.
Az 1. napirendi előterjesztést a bizottságok véleményezik.

III. Időpont: 2015. március 31. 14 óra.
Napirendi pontok:

1. A 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatai
Előterjesztő: polgármester
Előadó: belső ellenőrzéssel megbízott.
2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: polgármester.
Az 1. napirendi előterjesztést a pénzügyi bizottság, a 2. napirendi előterjesztést minden bizottság véleményezi.

IV. Időpont: 2015. április 28. 14 óra.
Napirendi pontok:

1. A 2014. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok.
Az 1. napirendi javaslatot minden bizottság véleményezi.

IV. Időpont: 2015. május 26. 14 óra
Napirendi pontok:

1. A község háziorvosi ellátásáról tájékoztató.
Előterjesztő: háziorvos
2. Beszámoló a védőnő munkájáról
Előterjesztő: polgármester.
3. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolója.
Előterjesztő: Szolgálat vezetője.
4. A gyermekjóléti és családsegítés jegyzői beszámolója.
Előterjesztő: jegyző
5. Egyéb ügyek, indítványok.
Az előterjesztéseket a Szociális Bizottság véleményezi.

V. Időpont: 2015. június 30. 14 óra
Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat állandó Bizottságainak beszámolója tevékenységéről.
Előterjesztő: bizottságok elnökei.
2. Egyéb ügyek, indítványok.
A képviselő-testület 17 órától közmeghallgatást tart.

VI. Időpont: 2015. augusztus 25. 14 óra.
Napirendi pontok:

1. A község közrend, közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Egri Rendőrkapitányság Vezetője.
2. A költségvetésről szóló 2015.évi rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Az 1. napirendi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a 2. és 3.-kat a Pénzügyi Bizottság véleményezi.

VII. Időpont: 2015. szeptember 29.14 óra.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. évi nevelési munkájáról,
Előterjesztő: polgármester
Előadó: óvodavezető.
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015.évi fordulójához csatlakozás.
Előterjesztő: polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok
Az 1. 2. napirendi előterjesztést a Szociális Bizottság véleményezi.

VII. Időpont: 2015. október 27. 14 óra.
Napirendi pontok:

1. Nyugdíjas Klub működéséről tájékoztató.
Előterjesztő: polgármester.
Előadó: Nyugdíjas Klub vezetője.
2. Egyéb ügyek, indítványok.

VIII. Időpont: 2015. november 24.  14 óra
Napirendi pontok:

1.  A költségvetésről szóló 2015.évi rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: polgármester
3.  Egyéb ügyek, indítványok

Az 1, 2.  napirendi előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság véleményezi.

IX. Időpont: 2015. december 15.  14 óra
Napirendi pontok:

1. A Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről beszámoló.
Előterjesztő: jegyző
2. Tájékoztatás a könyvtár működéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előadó: könyvtáros
2. Egyéb ügyek, indítványok.

Szúcs, 2014. december 2.

Egyed Zsigmond sk.
polgármester