Időpont: 2015. február 24. 14. óra.

Napirendi pontok:

1. A 2015. évi költségvetés elfogadása.
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Egyéb ügyek, indítványok.

Időpont: 2015. május 26.  14. óra.

Napirendi pontok:

1. A 2014. évi gazdálkodásról beszámoló.
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Egyéb ügyek, indítványok.

Időpont: 2015. augusztus 25.  14. óra.

Napirendi pontok:

1. A 2015. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló.
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Egyéb ügyek, indítványok.

Időpont: 2015. november 24. 14. óra.

Napirendi pontok:

1. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi tevékenységének értékelése.
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Egyéb ügyek, indítványok.

Időpont: 2015. december 29.  14. óra.

Napirendi pontok:

1. 2015. évi közmeghallgatás.
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

2. Egyéb ügyek, indítványok.

Határidő: értelem szerint
Felelős: elnök