Nemzetiségi Önkormányzat

Szúcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat névsora:

Suháné Csóka Alexandra elnök
Burai Georgina elnökhelyettes
Oláh Elemér képviselő